Kandydat na Burmistrza
MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Ostrów Mazowiecka - Miasto Bezpieczne
dla Ciebie i Twojej Rodziny!

SŁAWOMIR

PRZEŹDZIECKI

• BEZPIECZEŃSTWO
• ROZWÓJ
• ZAUFANIE

• BEZPIECZEŃSTWO
• ROZWÓJ
• ZAUFANIE

Nazywam się Sławomir Przeździecki i postanowiłem kandydować na stanowisko Burmistrza naszego Miasta, ponieważ mogę sprawić, że będzie ono dobrym miejscem do życia, że poprawi się jego wygląd.

Mieszkam w Ostrowi Mazowieckiej od urodzenia, znam dobrze problemy i potrzeby mieszkańców oraz wiem, jakie działania podjąć, aby nasza mała ojczyzna zmieniła się na lepsze.

Jestem bezpartyjny, dlatego jako burmistrz nie będę spłacał  żadnych partyjnych długów, nie będę kierował się partyjnym interesem, ale zadbam wyłącznie o miasto i jego mieszkańców. Jestem ambitny, pracowity i mam w sobie dość determinacji, aby podjąć trud zarządzania miastem.

Posiadam wykształcenie wyższe, jestem inżynierem łączności, pracowałem kilkanaście lat w ostrowskiej oświacie, przez prawie trzy lata byłem dyrektorem Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Wolny czas spędzam aktywnie, rozwijam własne pasje i zainteresowania. Organizowałem parafialne pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy i Wilna, byłem ich uczestnikiem. Moją dumą jest żona Beata – nauczycielka matematyki w ostrowskim „Koperniku”, syn Wojciech – absolwent wydziału nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, oraz synowa Alicja i wnuczka Ania.

Wiem, że z Waszym, Drodzy Wyborcy, poparciem możemy przeobrazić nasze miasto.

Łączę wyrazy szacunku.

Zadania dla Burmistrza w nadchodzącej kadencji.

1. Usprawnienie działań samorządowych:

 • poprawa współpracy między organami urzędu miasta, gminy i powiatu w celu zwiększenia możliwości rozwoju całego regionu
 • konsultacje społeczne przy podejmowaniu działań bieżących i długoterminowych

2. Rozwój gospodarczy miasta:

 • wspieranie lokalnego biznesu
 • przyciąganie inwestorów zewnętrznych i tworzenie dogodnych warunków dla wzajemnej współpracy
 • wykorzystanie dobrego, drogowego położenia naszego miasta, na styku dwóch tras szybkiego ruchu w celu budowy strefy przemysłowej, co stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców oraz zahamuje odpływ młodych, wykształconych ludzi

3. Poprawa infrastruktury miejskiej:

 • uporządkowanie centrum miasta
 • zagospodarowanie terenu za Urzędem Skarbowym oraz miejsc przeznaczonych na handel „pod chmurką”, ryneczku i dużego rynku (utwardzenie terenu, postawienie zadaszonych stanowisk handlowych, toalet, ogrodzenia)
 • poprawa infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem ulic i dróg dojazdowych do centrum miasta
 • budowa ulic na nowo powstających osiedlach domów jednorodzinnych oraz bieżące konserwacje i remontowanie dróg, ulic i chodników

4. Oświata, kultura i sprawy społeczne:

 • utrzymanie i racjonalne wykorzystanie wyremontowanych  zabytkowych budynków starej elektrowni, jatek i muzeum
 • reaktywowanie ostrowskiej orkiestry jako ważnego elementu promocji miasta, elementu, który rozwija pasje i talent dzieci, młodzieży i dorosłych
 • aktywizacja mieszkańców, wspieranie działań miejskich klubów sportowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespołów teatralnych, tanecznych, organizacji kulturalnych
 • działania poprawiające los bezpańskich zwierząt w mieście

Materiał wyborczy sfinansowany z funduszu KWW Sławomira Przeździeckiego